Palveluiden ja prosessien muotoilu

Uuden luominen ja vanhan päivittäminen on luovaa ongelmien ratkaisemista ja ongelmien ratkaiseminen parhaimmillaan on inspiroivaa, palkitsevaa ja hauskaa tiimityötä.

Luomisprosessissa on tilaa kasvulle ja systemaattiselle tekemiselle. Mitä monipuolisempi tiimi aiheen parissa toimii, sitä parempia ratkaisuja kokemukseni mukaan saadaan aikaiseksi. Yhdistän luomistyössä tuplatimantti-prosessia, vahvaa projektinhallintaosamista ja kykyäni luoda innostusta sekä seikkailumieltä.

Klikkaa suuremmaksi.

Vahvuuteni

  • Strateginen lähestyminen ongelmanratkaisuun.
  • Laajoista kokonaisuuksista yksityiskohtiin skaalautuva systemaattinen hahmotuskyky.
  • Empaattinen, teoriaa ja käytännön kokemusta yhdistävä lähestymistapa.

Esimerkkihankkeet

  • Tulevaisuuden työtapoihin keskittynyt tutkimus. Tavoitteena oli luoda mahdollisia skenaarioita tietotyön kehittymiselle. Toimituksiin kuului tietotyön tulevaisuuden selvittäminen kuuden vuoden aikajänteellä, erilaisten skenaarioiden muodostaminen ja kehitysehdotusten antaminen nykytilan kehittämiseksi.
  • Prosessointistrategian luominen suurelle vähittäispankille. Tavoitteena oli luoda selvitys prosesseista, joiden keskittäminen tai digitalisointi vapauttaisi aikaa asiakkaiden palveluun. Toimituksiin kuului merkittävimpien konttoreissa tehtävien prosessien kuvaaminen, taustatyöhön kuluvan ja asiakkaan kanssa vietetyn ajan laskeminen ja suositusehdotuksen laatiminen keskitettävistä ja automatisoitavista prosesseista.
  • Työntekijöille tarkoitetun palvelukeskuksen muotoilu ja käyttöönotto. Tavoitteena oli helpottaa erilaisten sisäisten palveluiden saatavuutta ja vähentää niiden hoitamiseen kuluvaa aikaa. Toimituksiin kuului palveluiden valinta ja standardointi, muutosjohtaminen ja loppukäyttäjien viestintä- ja koulutusmateriaalin suunnittelu.
  • Yksikkökohtaisen strategia- ja tavoiteasetantaprosessin luominen ja ylläpito. Toimituksiin kuului prosessien määrittäminen, aineiston kerääminen strategian pohjaksi, johtoryhmän strategia-työpajojen suunnittelu, seurantamekanismien luominen ja henkilöstön koulutus.

Miksi emme laittaisi ylläolevat asiat kuntoon myös sinun organisaatiossa?

Varaa maksuton tapaaminen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: