Muutosten suunnittelu ja toteutus

Muutokset ovat jatkuva mahdollisuus kehittää, parantaa, lisätä, vähentää ja oppia. Muutokset ovat fakta ja on tyhmää jättää niiden potentiaali hyödyntämättä.

Tehtäväni muutosjohtajana on luoda ymmärrys muutoksen tarpeelle sekä puitteet sille, että muutokset ankkuroituvat päivittäiseen toimintaan. Valmentava johtamistapani on johtanut siihen, että kanssani työskennelleet henkilöt alkavat nähdä muutokset mahdollisuuksina ja syntyy kulttuuri, jossa aktiivisesti etsitään tapoja uudistua ja luoda arvoa.

Organisaatiollasi on vaihtoehtona jäädä odottamaan muutoksia (niitä tulee varmasti) tai aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia kehittyä. Mitä haluat tehdä?

Vahvuuteni

  • Walk through -analyysit nykytilan ymmärtämiseksi ja haasteiden kartoittamiseksi.
  • Muutosten suunnittelu ja toteutus aikataulun, budjetin ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.
  • Projektitiimien osallistava ja valmentava johtaminen.
  • Riskienhallinta osana päivittäistä työtä.

Esimerkkihankkeet

  • Hallinnollisten rakenteiden luominen ja ylläpito modernin toimistotalon rakennushankkeeseen. Tavoitteena oli siirtää suunnittelun aikajänne ongelmien ratkomisesta tulevaisuuden tehtävien suunnitteluun, selkiyttää rooleja ja vastuita sekä parantaa vuokralaisen, vuokranantajan ja rakennuttajan välistä viestintää. Toimituksiin kuului hankkeen ongelmien selvittäminen, uusien hallinnollisten rakenteiden suunnittelu ja käyttöönotto.
  • Lean-työskentelytavan käyttöönotto kolmessa maassa. Tavoitteena oli yhtenäistää toimintatapoja eri maiden välillä. Hankkeeseen kuului työtehtävien standardointi ja prosessien kuvaaminen, ERP:n käyttöönotto, johdon kouluttaminen uuteen johtamisjärjestelmään sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin implementointi yksikön ja sen sidosryhmien välille.
  • Sähköisen lounasmaksujärjestelmän käyttöönotto 7 500 työntekijän organisaatiossa. Tavoitteena oli siirtyä useita henkilöitä työllistävästä prosessista täysin digitaaliseen ratkaisuun. Toimituksiin kuului hankkeen suunnittelun, kilpailutuksen ja viestinnän johtaminen sekä käyttöönotto kahden järjestelmätoimittajan sekä asiakkaan projektitiimin kanssa.
  • Project Management Office -toiminnon suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena oli vapauttaa aikaa projektien päivittäisistä tehtävistä niiden strategiseen suunnitteluun. Toimituksiin kuului projektinhallintamallin päivittäminen, ulkoistettavien tehtävien määrittely, potentiaalisten toimittajien kilpailutus ja PMO-toiminnon pilotointi.

Miksi emme laittaisi ylläolevat asiat kuntoon myös sinun organisaatiossa?

Varaa maksuton tapaaminen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: