Liikkeenjohdon konsultointi

Sinä, asiakkaasi ja työntekijäsi haluatte selkeän suunnan, merkityksellisyyttä ja sujuvuutta.

Haluatko aloittaa uuden yrityksen tai tarkastella ja kehittää olemassa olevan yrityksen toimintaa? Kenties toimintaympäristösi on muuttumassa tai haluat varautua sen muutoksiin? Ehkä suunnittelet organisaatiosi muuttamista, haluat tarkastella tuote- ja palveluvalikoimaasi tai mielessäsi on laajentuminen?

Hyvin suunnitellut ja oikein ajoitetut muutokset näkyvät aina henkilöstön tyytyväisyydessä sekä yrityksen taloudellisessa tuloksessa. Autan sinua ja yritystäsi löytämään juuri oikeat ratkaisut seuraavien aihealueiden parissa. Sivun alalaidasta voit lukea työstäni saamiani palautteita.

Liiketoimintastrategia

Visio ja tarkoitus

Osaatko viestiä yrityksesi vision ja sen tuottaman lisäarvon sidosryhmillesi?

Yritys joka aidosti ja selkeästi erottautuu kilpailijoistaan, joko laadullisesti tai tuotteillaan, voittaa aina kilpailijansa.

Visiosi toimii Pohjantähtenä sinulle ja tiimillesi, kun viet yritystäsi sekä sen toimintaa kohti uutta.

Liiketoimintastrategia

Millainen on strategiasi vision tai muutoksen toteuttamiseksi?

Selkeästi muotoiltu strategia auttaa henkilöstön sitouttamisessa, muutosten jalkauttamisessa sekä säästää rahaa ja aikaa.

Hyvän strategian tunnusmerkkejä ovat visioon linkittyvät, selkeästi määritetyt, mitattavissa ja tehtävissä olevat realistiset sekä oikea-aikaiset tavoitteet.

Muutosten suunnittelu ja toiminnan kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen ja muutosjohtaminen

Onko henkilöstösi sitoutunutta ja valmis uusiin haasteisiin?

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on voimavara joka toteuttaa yrityksen vision ja kokee työpaikkansa merkityksellisenä ja arvoa tuottavana. Kannustavat ja toimintaa ohjaavat tavoitteet helpottavat päivittäistä johtamista sekä edesauttavat strategian jalkauttamista.

Strategian ilmoittaminen ei ole koskaan riittänyt muutosten läpivientiin ja puutteellinen muutosjohtaminen on yksi muutosten suurimmista kompastuskivistä. Kaikki näyttää hienolta paperilla, mutta muutos ei jalkaudu, se aiheuttaa tyytymättömyyttä henkilöstössä ja pahimmassa tapauksessa halvaannuttaa yrityksen toiminnan.

Operatiivisen toiminnan kehittäminen

Kehittääkö yrityksesi aktiivisesti omaa toimintaansa vai oletko antanut ulkoisen ympäristön huolehtia muutoksista?

Operatiivista toimintaa voidaan kehittää projekteina tai organisaatioon voidaan luoda kulttuuri ja rakenteet, jotka ohjaavat jatkuvaan parantamiseen, tuottamaan uusia innovaatioita ja kassavirtaa.

Toiminnan jatkuvassa parantamisessa on kyse organisaatiokulttuurista. Jos siihen ohjaavaa kulttuuria ei ole, toiminnan kehittäminen jää siihen erikseen nimettyjen henkilöiden vastuulle.

Palvelumuotoilu ja riskienhallinta

Palvelumuotoilu

Koska viimeksi olet tarkastellut asiakkaidesi palvelupolkua ja kokemuksia?

Palvelumuotoilun avulla selvitetään nykyisten palveluiden vahvuudet ja haasteet sekä kartoitetaan nykyiset sekä visiosi mukaiset asiakastarpeet.

Ketterän analyysin perusteella päätetään tai kehitetään olemassa olevia palveluita tai luodaan täysin uusia palveluita, jotka kehittävät asiakaskokemusta ja vahvistavat asiakkaidesi sitoutumista.

Riskienhallinta

Seuraatko aktiivisesti yrityksesi toiminnan ja toimintaympäristösi muutosten aiheuttamia riskejä?

Riskienhallinta on jatkuvaa työtä työturvallisuuden sekä toiminnan ylläpitämiseksi – globaalissa ja nopeasti toimivassa maailmassa riskit tulevat nopeastikin merten yli. Riski kuitenkin lakkaa olemasta riski heti kun se on tunnistettu.

Riskien tunnistaminen ei ole tähtitiedettä, myös niiden analysoiminen ja mitigaatiokeinojen määrittäminen onnistuvat helposti. Kun riskit on tunnistettu, analysoitu ja hallinnassa, ne poistuvat kokonaan tai jäävät osaksi päivittäisiä työtehtäviä.


Olisipa hienoa, jos yllä oleville asioille voisi laittaa kaikille sopivan pakettitarjouksen. Uskon kuitenkin siihen, että yrityksesi tarpeita vastaavan paketin räätälöinti tuottaa yrityksellesi eniten arvoa meille molemmille.

Tuntiperusteinen konsultointi ja projektinjohto 100 € (ALV 0 %) / tunti.

Palautteita toiminnastani:

Kollegan palaute, 2019

Olet monilahjakkuus: sinulla on niin monia erilaisia kykyjä ja niin monilla aloilla. Se on melkein henkeäsalpaava! Sinulla on paljon hyviä ideoita, hulluja ideoita ja mahdottomia ideoita! Olet utelias ihminen ja haluat kehittää itseäsi ja osaamistasi jatkuvasti. Intohimosi tätä työtä kohtaan näkyy päivittäisissä suorituksissasi.

Teimme yhdessä pienen kehityshankkeen.

Kollegan palaute, 2018

Haastat ja tuet meitä erilaisissa hankkeissa ja prosesseissa. Etsit ja keksit aktiivisesti uusia innovatiivisia ratkaisuja sekä kehität jatkuvasti itseäsi ja työtäsi. Olet suunnitelmallinen ja hyvä organisoimaan. Olet myös vahvasti mukana kehittämässä koko yksikön toimintoja. Sinulla on erittäin hyvät kontaktit sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin.

Henkilö jota sparrasin työtehtävissä.

Kollegan palaute, 2019

Omistautumisesi on hämmästyttävää. Tapa, jolla valmistaudut kokouksiin, tekee minuun todella vaikutuksen. Olet superstrukturoitu ja lisäät arvoa kaikkiin tapaamisiin olemalla hyvin läsnä koko ajan. Haluat todella kehittää asioita ja tehdä kaiken paremmalla tavalla.

Kollega samasta tiimistä.

Projektijäsenen palaute, 2019

Rakastan paloasi ja intohimoasi tätä projektia kohtaan – innostuksesi on erittäin tarttuvaa. Olet erittäin selkeä ja jäsennelty kommunikaatiossasi ja etenkin johtaessasi kokouksia. Olet energinen ja saat paljon aikaan.

Toimin projektipäällikkönä hankkeessa.

Kollegan palaute, 2019

Oot antanut paljon tilaa jengin ajatuksille ja myös toteutukselle, mikä on hyvä lähestymistapa näin osaavan ja itseohjautuvan porukan kanssa. Oot myös onnistunut luomaan hyvän fiiliksen ja saanut, ainakin itselleni, tunteen merkittävästä työstä. Lisäksi oot onnistunut osallistamaan toiminnollisesti ja maantieteellisesti hajautuneen porukan kaikki jäsenet hyvin.

Johdin globaalia strategiatyöryhmää.

Projektijäsenen palaute, 2019

Olet intohimoinen ja sinulla on suuri halu tehdä projektista onnistunut. Otat huomioon kaikki osallistujat ja varmistat, että kaikki tuntevat olevansa mukana ja voivat osallistua. Annat muille tilaa tehdä eri osa-alueita itsenäisesti, mutta ryhdyt toimiin, jos asiat eivät näytä etenevän tai tarvitsee ohjausta oikeaan suuntaan.

Toimin projektipäällikkönä hankkeessa.

Kollegan palaute, 2020

Venyt yli sen, mitä kukaan voisi sinulta odottaa ja viet yksikkömme agendaa eteenpäin. Kiitos halustasi kontribuoida ja että olet ottanut vastuuta saadaksesi meidät oppimaan, kasvamaan ja kehittymään.

Vastasin digitaalisen työympäristön jalkauttamisesta.

Projektijäsenen palaute, 2020

Arvostan hyviä reflektioitasi ja että ehdotat aina ratkaisuja. Et pidä kiinni alkuperäisestä ideastasi, vaan olet valmis keskustelemaan löytääksesi tien eteenpäin, sellaisen joka voisi toimia kaikille. Et myöskään pelkää kääriä hihojasi, saadaksemme kaikki tehtävät valmiiksi.

Toimin projektipäällikkönä hankkeessa.

Kollegan palaute, 2018

Haastat aina kun siihen on mahdollisuus ja se saa minut (ja meidät) kurkottamaan aina kauemmaksi kuin ilmiselvään ratkaisuun. Näytät intohimoa ja innovatiivisuutta sinulle osoitetuissa tehtävissä, mutta tuot esiin myös omia ideoitasi ja kokemuksiasi.

Työskentelimme samassa johtoryhmässä.

Hankkeen ohjausryhmän jäsen, 2019

Voin aina luottaa siihen, että suoritat sinulle asetetut tehtävät – teet ne ammattitaidolla ja sovitussa aikataulussa. Sinun kanssasi on helppo tulla toimeen ja sinulla on hyvä huumorintaju. Et pelkää kertoa mielipidettäsi ja kuljet tarvittaessa ekstrakilometerejä hankkeen eteen.

Toimin projektipäällikkönä hankkeessa.

Sisäinen sidosryhmän edustaja, 2018

Otat mukavasti asioita esiin ja johdat keskusteluja sujuvasti eteenpäin rakentavassa ja sovittelevassa hengessä ja osaat fasilitoida. Uudet arvomme ovat sinulla jatkuvasti puheissa: viittaat niihin usein ja vaikutat toimivan niiden pohjalta. Sinulla on hyvä kyky nähdä eri tahojen tarpeet ja ottaa ne huomioon. Olet aina hyvin valmistautunut, mikä viestii arvostusta muille osallistujille.

Olin luomassa uutta toimintatapaa sisäisen sidosryhmän edustajan kanssa.

Projektin jäsen, 2020

Pidän siitä kuinka viet asioita eteenpäin sekä energiasta joka sinulla on. Järjestämissäsi kokouksissa luot mukavan ympäristön huomioimalla kaikki ihmiset, samalla motivoiden heidät osallistumaan ja tekemään oman osansa. Mielestäni sinulla on erinomaiset projektinhallintataidot.

Toimin projektipäällikkönä hankkeessa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: