Tietosuoja ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Henri Karttunen
2262766-4
Riistakatu 9
80160 Joensuu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henri Karttunen, hello@henrikarttunen.com.

3. Rekisterin nimi
henrikarttunen.com -verkkokaupan ja postituslistan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on henrikarttunen.com -verkkokaupan ja postituslistan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Kävijäanalytiikka tietoja käytetään sivuston käytettävyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tilaustiedot, kuten tilausten lukumäärä ja sisältö sekä maksutapatiedot
– Markkinointikiellot ja -luvat
– Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot
– Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai havainnoidaan palvelun käytön yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Havainnoituja tietoja (sivuston käyttäjäseuranta-analytiikka) sekä joitakin asiakkaan luovuttamia tietoja saatetaan käsitellä EU:n ulkopuolella. Tietoja käsitellään tämän selosteen mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoja on tallennettu yhteen tai useampaan rekisterinpitäjän käyttämän palveluntuottajan (Proton, Instagram, Linktr.ee, Calendly, WordPress, Holvi ja OP kevytyrittäjä) järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palveluntuottajat vastaavat toimittamiensa järjestelmien suojauksesta. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisteriasioista vastaava henkilö ja palveluntuottaja, niiltä osin kuin toimitetun palvelun tuottaminen vaatii.

8. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?
Kävijäanalytiikan kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen.
Henkilötietodot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Kirjallinen tarkastus- tai poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Kävijäanalytiikka
henrikarttunen.com-sivustolla käytetään vain WordPressin omia tai WordPressin kautta hankittavia ohjelmistoja. WordPress käyttää kerättyjä tietoja, kuten millä sivuilla käyttäjä on vieraillut, koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita toimija käyttää kävijämäärän tilastointiin ja palvelun parantamiseen. Analytiikkatietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Julkaistu: 11.2.2023

%d bloggaajaa tykkää tästä: