Valmennukset ja työpajat

Haluan luoda osaamista ja itsenäisyyttä, en riippuvuuksia. Valmennusteni tarkoitus on, että organisaatiostasi tulee positiivisesti virittynyt sekä ratkaisukeskeinen. Tavoitteeni on, että ongelmien sijaan keskustelette jatkossa mahdollisuuksista ja ratkaisuista. Kaikki valmennukset ja työpajat voidaan pitää suomeksi ja englanniksi.

Strategiaprosessi -valmennus ja työpajat

Johdon ei kuulu murehtia miten strategia ymmärretään jokaisen vastaanottajan toimesta. Strategiaprosessissa rakennetaan organisaation kaikkien tasojen läpi skaalautuva strategian luomisen, jalkauttamisen ja päivittämisen prosessi. Prosessin jälkeen koko organisaatio ymmärtää strategian, miten sitä työstetään ja käsitellään organisaation eri tasoilla ja millaisia haasteita sen jalkautukseen sisältyy. Kokonaisuus sisältää teoriaa ja käytännön työpajoja.

Tavoiteasetantaprosessi -valmennus ja työpajat

Tavoitteiden asetanta ei kuulu pelkästään esihenkilöille, vaan se on osa jokaisen työntekijän vastuita. Tavoiteasetantaprosessissa luodaan rakenteet ja osaaminen strategian jalkauttamiselle organisaation kaikilla tasoilla. Kokonaisuus sisältää teoriaa sekä käytännön rakenteiden luomisen, organisaation nykytilasta ja tavoitteista käsin.

Palautteenantovalmennus

Otetaanko organisaatiossasi hengähdystaukoja henkilöiden kesken tai siirtyvätkö kaikki haastavat tilanteet esihenkilöiden ratkaistavaksi? Palautteenantovalmennus luo puitteet ratkaisukeskeisen ja positiivisen palautekulttuurin rakentumiselle. Kokonaisuus sisältää nykytilaa kartoittavan ennakkokyselyn, teroriaa ja käytännön harjoittelua.

Ongelmanratkaisuprosessi -valmennus ja työpajat

Jauhetaanko palavereissa jatkuvasti (samoista) ongelmista? Nyt on aika ottaa käyttöön ongelmanratkaisuprosessi ja ryhtyä keskustelemaan mahdollisista ratkaisuista. Ongelmanratkaisuprosessissa tutustutaan ongelmanratkaisun yleisiin haasteisiin, kasvatetaan systemaattisen ongelmanratkaisun osaamista ja otetaan käyttöön prosessi, joka ohjaa ratkomaan ongelmien juurisyyt ja löytämään parhaat ratkaisut. Kokonaisuus sisältää teoriaa, harjoittelua oikeiden ongelmien parissa sekä ongelmanratkaisuprosessin käyttöönoton.

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen -valmennus

Miksi työpaikoilla tuntuu, että kaikilla on jatkuva kiire? Ajanhallinta ja itsensä johtaminen kuuluvat osaksi jokaisen työntekijän työtehtäviä. Organisaation tulee myös tunnistaa haasteet ennen kuin uupumus tuo mukaan uusia haasteita ja kustannuksia. Systemaattinen oman työn johtaminen ohjaa siihen, että työtehtävät tehdään ajallaan ja aikaa jää tarvittaessa myös kehittämiselle. Valmennuksessa tutustutaan ajanhallinan sekä itsensä johtamisen metodeihin ja opitaan erilaisia tapoja tehdä töitä.

Projektinhallintamalli -valmennus ja työpajat

Onko organisaatiossasi siirrytty projektiluontoiseen työhön ja työpöydälläsi on nyt kasa ongelmia resursointiin, budjetointiin ja viestintään liittyen? Projektinhallintamalli luo yhtenäisen rakenteen muutos- ja kehityshankkeiden läpiviemiseksi. Kokonaisuudessa tutustutaan erilaisiin työkaluihin, viestintään, resursointiin ja hankkeiden hallintomalliin. Valmennukseen osallistuvat saavat eniten irti, kun heillä on oikea projekti ja he voivat tehdä käytännön harjoitukset sen ympärillä.

Haluatko laittaa ylläolevat asiat kuntoon organisaatiossasi?

Varaa tapaaminen tai soita 0401915519.

%d bloggaajaa tykkää tästä: