Palveluiden ja prosessien muotoilu

Uuden luominen ja vanhan päivittäminen on luovaa ongelmien ratkaisemista ja ongelmien ratkaiseminen on inspiroivaa, palkitsevaa ja hauskaa tiimityötä.

Uuden luominen onnistuu, kun prosessi viedään läpi systemaattisesti ja ongelmien sekä ratkaisun esittäminen pohjautuu dataan. Mitä monipuolisempi tiimi aiheen parissa toimii, sitä parempia ratkaisuja saadaan aikaiseksi. Alla oleva kuva summaa kuinka vien kehitystyön maaliin.

Vahvuuteni

  • Systemaattinen ja dataan perustuva lähestyminen.
  • Laajoista kokonaisuuksista yksityiskohtiin skaalautuva systemaattinen hahmotuskyky.
  • Empaattinen, teoriaa ja käytännön kokemusta yhdistävä lähestymistapa.
  • Kyky innostaa ja motivoida monikulttuurisia, erilaisista persoonista koostuvia tiimejä
Klikkaa kuva suuremmaksi.

Mitä olen luonut:

  • Tulevaisuuden työtapoihin keskittynyt tutkimus. Tavoitteena oli luoda erilaisia skenaarioita tietotyön kehittymiselle. Toimituksiin kuului selvitys tietotyön kehittymisestä kuuden vuoden aikajänteellä, erilaisten skenaarioiden muodostaminen ja konkreettisten kehitysehdotusten antaminen nykytilan kehittämiseksi.
  • Prosessointistrategian luominen suurelle vähittäispankille. Tavoitteena oli vapauttaa asiakaspalveluhenkilöiden aikaa taustatöistä asiakkaiden kohtaamiselle. Toimituksiin kuului merkittävimpien konttoreissa tehtävien prosessien kuvaaminen, taustatyöhön kuluvan ja asiakkaan kanssa vietetyn ajan laskeminen sekä suositusehdotuksen laatiminen keskitettävistä ja automatisoitavista prosesseista.
  • Työntekijöille tarkoitetun palvelukeskuksen käyttöönotto. Tavoitteena oli helpottaa henkilöstölle suunnattujen palveluiden saatavuutta ja vähentää niiden hoitamiseen kuluvaa aikaa. Toimituksiin kuului palveluiden valinta, kuvaus ja standardointi sekä loppukäyttäjien viestintä- ja koulutusmateriaalien suunnittelu.
  • Yksikkökohtaisen strategia- ja tavoiteasetantaprosessin luominen ja ylläpito. Tavoitteena oli yhtenäistää kahden yhdistetyn yksikön toimintatavat. Toimituksiin kuului strategia- ja tavoiteasetanta prosessien määrittäminen, tausta-aineistojen kerääminen, johtoryhmän strategia-työpajojen suunnittelu ja fasilitointi, seurantamekanismien luominen ja henkilöstön koulutus.

Haluatko laittaa ylläolevat asiat kuntoon organisaatiossasi?

Varaa tapaaminen tai soita 0401915519.

%d bloggaajaa tykkää tästä: