Organisaatioiden ja toiminnan kehittäminen

Kun koko organisaatio toimii saman ideologian mukaisesti ja kohti yhtä tavoitetta, se keskittyy jatkuvaan arvon tuottamiseen.

Organisaation jokaisella tasolla on oma tarkoituksensa: tiimien on tarkoitus tehdä tuloksia ja johtajien tehtävä on luoda edellytykset sille, että tiimit voivat keskittyä tulosten tekemiseen. Organisaation kaikki tasot läpäisevät tavoitteet ja kaksisuuntainen palautekulttuuri varmistavat sen, että jokainen toteuttaa yrityksen missiota ja visiota käytännössä.

Vahvuuteni

  • Organisaatiokulttuurin, eli ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen.
  • Organisaatiorakenteiden muotoilu tulosten tekemiseksi ja informaation kulun takaamiseksi.
  • Organisaatioiden sisäisen informaation kulun takaaminen, eli strategia-, tavoiteasetanta- ja työtyytyväisyys prosessien muotoilu ja toteutus.
  • Innostaminen, osaamisen skaalaaminen ja henkilöstön kehittäminen.
Klikkaa suuremmaksi.

Esimerkkihankkeet

  • Yksikkökohtaisen strategia- ja tavoiteasetantaprosessin luominen ja ylläpito. Toimituksiin kuului prosessien määrittäminen, aineiston kerääminen strategian pohjaksi, johtoryhmän strategia-työpajojen suunnittelu sekä seurantamekanismien luominen ja henkilöstön koulutus.
  • Kahden yhteensulautetun yksikön toimintatapojen standardointi, uuden johtamisjärjestelmän luominen sekä digitaalisten työkalujen käyttöönotto. Yksikössä siirryttiin asteittain tarkoin jaetuista asiantuntijavastuista ketterään tiimityöhön.
  • Vested-mallilla työskentelevien yritysten strategisen yhteistyön kehittäminen. Hankkeessa selvitettiin organisaatiokulttuureiden ja uuden sopimuksen aiheuttamat kipupisteet, suunniteltiin korjaavat toimenpiteet ja toteutettiin ne 30 hengen hankkija- ja 200 hengen toimittajaorganisaatioiden henkilöstölle.

Haluatko laittaa ylläolevat asiat kuntoon organisaatiossasi?

Varaa tapaaminen tai soita 0401915519.

%d bloggaajaa tykkää tästä: