Muutosten suunnittelu ja toteutus

Muutokset ovat jatkuva mahdollisuus kehittää, parantaa, lisätä, vähentää ja oppia. Muutokset ovat fakta ja fiksu organisaatio luo aktiivisesti mahdollisuuksia muutokselle parempaan.

Tehtäväni muutosjohtajana on viestiä muutoksen tarve ja luoda puitteet sille, että muutokset ankkuroituvat päivittäiseen toimintaan. Valmentava johtamistapani mahdollistaa sen, että kanssani työskentelevät henkilöt ryhtyvät näkemään muutokset mahdollisuuksina ja syntyy kulttuuri, jossa aktiivisesti etsitään tapoja uudistua ja luoda uutta arvoa.

Vahvuuteni

  • Systemaattinen ja dataan perustuva lähestyminen.
  • Empaattinen, teoriaa ja käytännön kokemusta yhdistävä lähestymistapa.
  • Kyky innostaa ja motivoida monikulttuurisia, erilaisista persoonista koostuvia tiimejä
  • Osallistava ja valmentava johtamistapa.
Klikkaa kuva suuremmaksi.

Esimerkkihankkeet

  • Hallinnollisten rakenteiden luominen ja ylläpito modernin toimistotalon rakennushankkeeseen. Tavoitteena oli siirtää suunnittelun aikajänne ongelmien ratkomisesta tulevaisuuden tehtävien suunnitteluun, selkiyttää rooleja ja vastuita sekä parantaa vuokralaisen, vuokranantajan ja rakennuttajan välistä viestintää. Toimituksiin kuului hankkeen ongelmien selvittäminen, uusien hallinnollisten rakenteiden suunnittelu ja käyttöönotto.
  • Lean-työskentelytavan käyttöönotto kolmessa maassa. Tavoitteena oli yhtenäistää toimintatapoja eri maiden välillä. Hankkeeseen kuului työtehtävien standardointi ja prosessien kuvaaminen, ERP:n käyttöönotto, johdon kouluttaminen uuteen johtamisjärjestelmään sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin implementointi yksikön ja sen sidosryhmien välille.
  • Sähköisen lounasmaksujärjestelmän käyttöönotto 7 500 työntekijän organisaatiossa. Tavoitteena oli siirtyä useita henkilöitä työllistävästä prosessista täysin digitaaliseen ratkaisuun. Toimituksiin kuului hankkeen suunnittelun, kilpailutuksen ja viestinnän johtaminen sekä käyttöönotto kahden järjestelmätoimittajan sekä asiakkaan projektitiimin kanssa.
  • Project Management Office -toiminnon suunnittelu ja kilpailutus. Tavoitteena oli vapauttaa aikaa projektien päivittäisistä tehtävistä niiden strategiseen suunnitteluun. Toimituksiin kuului projektinhallintamallin päivittäminen, ulkoistettavien tehtävien määrittely, potentiaalisten toimittajien kilpailutus ja PMO-toiminnon pilotointi.

Haluatko laittaa ylläolevat asiat kuntoon myös sinun organisaatiossa?

Varaa tapaaminen tai soita 0401915519.

%d bloggaajaa tykkää tästä: