Muutosjohtaminen

Organisaatioiden kehittäminen ratkaisukeskeisiksi, oppiviksi ja hauskoiksi yhteisöiksi ei ole työtäni, se on mitä rakastan tehdä ja missä olen hyvä. Kun arvot ja tavoitteet, sekä informaatiokulun mahdollistavat rakenteet ovat kunnossa, organisaatio toimii yhteen suuntaan etenevänä ja ohjattavana kokonaisuutena.

Esimerkkihankkeita

  • Lean-metodologian mukaisen johtamisjärjestelmän, toiminnanohjauksen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin implementointi.
  • Kahden yhdistetyn yksikön johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen luominen ja implementointi sekä työtapojen yhtenäistäminen.
  • Nordea Suomen Pride-konseptin luominen ja toteutus.
  • Project Management Office -toiminnon määrittely, kilpailutus ja pilotointi.
  • Monikanavaisen viestintästrategian suunnittelu ja viestintäaktiviteettien toteutus noin 7 000 sisäisen loppukäyttäjän tavoittamiseksi.
  • Tulevaisuuden työskentelytapojen tutkimus sekä konkreettisten, lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpidesuositusten antaminen.

Haluatko laittaa ylläolevat asiat kuntoon myös sinun organisaatiossa?

Varaa tapaaminen tai soita 0401915519.

Palautteita työstäni

Tiimiläisen palaute, 2018

Haastat ja tuet meitä erilaisissa hankkeissa ja prosesseissa. Etsit ja keksit aktiivisesti uusia innovatiivisia ratkaisuja sekä kehität jatkuvasti itseäsi ja työtäsi. Olet suunnitelmallinen ja hyvä organisoimaan.

Henkilö jota coachasin

Kollegan palaute, 2019

Oot antanut paljon tilaa jengin ajatuksille ja myös toteutukselle, mikä on hyvä lähestymistapa näin osaavan ja itseohjautuvan porukan kanssa. Oot myös onnistunut luomaan hyvän fiiliksen ja saanut, ainakin itselleni, tunteen merkittävästä työstä. Lisäksi oot onnistunut osallistamaan toiminnollisesti ja maantieteellisesti hajautuneen porukan kaikki jäsenet hyvin.

Johdin globaalia strategiatyöryhmää.

Projektin omistajan palaute, 2019

Olet intohimoinen ja sinulla on suuri halu tehdä projektista onnistunut. Otat huomioon kaikki osallistujat ja varmistat, että kaikki tuntevat olevansa mukana ja voivat osallistua. Annat muille tilaa tehdä eri osa-alueita itsenäisesti, mutta ryhdyt toimiin, jos asiat eivät näytä etenevän tai tarvitsee ohjausta oikeaan suuntaan.

Toimin projektipäällikkönä hankkeessa.

Kollegan palaute, 2021

Kiitos loogisesta ja järjestelmällisestä projektinhallintaosaamisestasi valtavassa, monimuotoisessa rakennushankkeessa. Erityisesti kiitos hankkeen hallinnon organisoinnista, joka vapautti minut hoitamaan rakennuttamiseen liittyviä tilaajan ja käyttäjän velvollisuuksia. Saimme tehostettua toimintaamme ja hyödynnettyä kummankin osaamista oikeisiin tehtäviin.

Toimin hallinnollisena ohjelmajohtajana hankkeessa.

Sidosryhmän edustaja, 2018

Otat mukavasti asioita esiin ja johdat keskusteluja sujuvasti eteenpäin rakentavassa ja sovittelevassa hengessä ja osaat fasilitoida. Sinulla on hyvä kyky nähdä eri tahojen tarpeet ja ottaa ne huomioon. Olet aina hyvin valmistautunut, mikä viestii arvostusta muille osallistujille.

Olin luomassa uutta toimintatapaa sidosryhmän edustajan kanssa.

Kollegan palaute, 2018

Haastat aina kun siihen on mahdollisuus ja se saa minut (ja meidät) kurkottamaan aina kauemmaksi kuin ilmiselvään ratkaisuun. Näytät intohimoa ja innovatiivisuutta sinulle osoitetuissa tehtävissä, mutta tuot esiin myös omia ideoitasi ja kokemuksiasi.

Työskentelimme samassa johtoryhmässä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: