Tietosuoja ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä
  Henri Karttunen
  2262766-4
  Riistakatu 9
  80160 Joensuu
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Henri Karttunen, hello@henrikarttunen.com
 3. Rekisterin nimi
  henrikarttunen.com -postituslistan ja verkkokaupan asiakasrekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on henrikarttunen.com -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi. Kävijäanalytiikka tietoja käytetään sivuston käytettävyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  – Nimi
  – Osoite
  – Sähköpostiosoite
  – Puhelinnumero
  – Tilaustiedot, kuten tilausten lukumäärä ja sisältö sekä maksutapatiedot
  – Markkinointikiellot ja -luvat-Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot
  – Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja havainnoidaan palvelun käytön yhteydessä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Havainnoituja tietoja (sivuston käyttäjäseuranta-analytiikka) saatetaan käsitellä EU:n ulkopuolella. Tietoja käsitellään tämän selosteen mukaisesti. Asiakkaan luovuttamia tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käyttämien palveluntuottajien järjestelmiin, kuten WordPress, Holvi. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.
 9. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?
  Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viittaamme tarpeeseen käsitellä tietoa palvelun toteuttamiseksi. Kävijäanalytiikan kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen.
 10. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Kirjallinen poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 11. Kävijäanalytiikka
  henrikarttunen.com-sivustolla käytetään vain WordPressin omia ohjelmistoja. WordPress käyttää kerättyjä tietoja, kuten millä sivuilla käyttäjä on vieraillut, koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita Henri Karttunen käyttää kävijämäärän tilastointiin ja palvelun parantamiseen. Analytiikkatietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin tai luovuteta kolmansille osapuolille.
%d bloggaajaa tykkää tästä: